Kontakbesonderhede

Navrae oor die Taalbond kan gerig word aan:

Thea Langenhoven
Epos: theal@mweb.co.za
Foon: 081 568 0258
Faks: 086 580 8813

Die Sekretaris
Posbus 994
PAROW
7499